Beweeg jeFit

Beweeg jeFit - Valpreventie = = Val jeFit = GezondFit

Beweeg jeFit = Valpreventie = meer bewegen = gezonder en fitter worden
Beweeg je Fit als onderdeel van valpreventie. 3e periode sept 2023
Bewegen – vitaler worden – een stabieler lichaam – kenmerken om minder snel te vallen en makkelijker op te staan. Meer vertrouwen.
Beweeg je Fit is bewegen met veel beweeg vormen in een sportzaal of buiten met als doel fitter en vitaler te worden en te blijven.
Beweeg je Fit in het kader van valpreventie zal in het teken staan van stabieler bewegen met een sterker en fitter lichaam door diverse beweegvormen, zoals verbeteren van je lichaam zowel lopend als op de grond. Bewust laagdrempelig vallen en opstaan is een terug kerende les- trainings vorm.
Beweeg je Fit, een wekelijks beweeg – sport uur voor een gezond en fit lichaam. Een onderdeel van de Beweegrichtlijnen voor volwassenen en ouderen, 2.5 uur matige intensief bewegen.
Beweeg je Fit is ervoor iedereen. Als je een oefening - beweging niet kan, dan op een andere manier, bv als je niet op je knieen kan zitten dan doe je het op je billen. Als je maar beweeg.
Beweeg je Fit is gebaseerd op recreatief bewegen zo wel lopend – zittend -liggend – kruipend om zoveel verschillende spieren te gebruiken en er een goed gevoel bij hebben.
Beweeg je Fit wordt gehouden in de sportzaal van sv WCR. De vloer van deze zaal is helemaal bedekt met een judomat waar de grond vormen van het bewegen heel goed zijn om te doen.
Tevens is het mogelijk om na afloop in de kantine wat na te kletsen.
Beweeg je Fit wordt gegeven door stichtingSPAL (SPortief ALbrandswaard) Aad Wijntjes in samenwerking met svWCR -gemeente ALbrandswaard en st. Welzijn Albrandswaard.
Aanvang dinsdag 12 september 13.30 tot 14.30 uur in de sportzaal van sv WCR aan de Omloopseweg te Rhoon

Vallen ie een groot probleem met vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen.
Soms met ernstige gevolgen waar men zeker op oudere leeftijd vaak moeilijk van herstelt
Vallen heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit, zelf-red- zaamheid en zelfstandigheid van de mens, wat vaak leidt totvalangst en inactiviteit. Het risico om te vallen wordt vaak groter door verval van kracht en/of coördinatie.
Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van valpreventie. Uit onderzoek komt naar voren dat er minder valincidenten optreden bij mensen die een bewuste leefstijl volgen
Een bewuste leefstijl zoals Bewust bewegen, Bewust eten en drinken, Bewust je lichaam fit en vitaal houden
De oplossingen zijn heel breed te benoemen. Van meer bewegen en meer gericht oefenen op kracht, evenwicht en balans, oefenen met gecontroleerd leren vallen, tot vaker de ogen controleren, beter kijken naar de bijwerkingen van medicijnen en het juiste gebruik van hulpmiddelen.

Val jeFit is gebaseerd op gecontroleerd vallen en opstaan met een sterker en vitaler lichaam.Een vitaler lichaam door actief te wandelen – nordic walking – actief bewegen in elke vorm stabielere houding met een betere balans en houding door sterkere spieren.Basis lichaamsoefeningen in alle vormen – en met name buikspieren om na het vallen op te kunnen staan of naar en veilige plaats de kruipen of rollen en met behulp van en hulpmiddel op te staan.Oefenen om te vallen. Aanleren en het regelmatig doen.Vallen – rollen en opstaan. Bewust en ontspannen vallen
Vallen aanleren om zo min mogelijk botten breek schade te veroorzaken. Beter huidschade dan botten breek schade
Val jeFit kan ik het wekelijks beweegprogramma opgenomen worden

Een vitaal lichaam heeft sterkere spieren - is meer in balans - stabieler - fitter
Met een fit lichaam heb je minder kans om te vallen..... het is nooit te laat om fitter te worden
In het Val jeFit programma is er aandacht voor .. Balans en Evenwichtsoefeningen - Spieren versterken - Krachtoefeningen - Actief wandelen - Cognitieve oefeningen - -Vallen en Opstaan - Bewuste Voeding -
Onder senioren is vallen een groot probleem met vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen.
Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen 65-plussers. Dat komt neer op 1 op de 3 65-plussers. Bij 80-plussers spreken we zelfs over 50%.
Soms met ernstige gevolgen waar men zeker op oudere leeftijd vaak moeilijk van herstelt. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt er verwacht dat het aantal valincidenten toe zal nemen.
Vallen heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mens. Wat vaak leidt tot valangst en inactiviteit. Het risico om te vallen wordt vaak groter door verval van kracht en/of coördinatie.
Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van valpreventie. Uit onderzoek komt naar voren dat er tot 40% minder valincidenten optreden bij mensen die een oefenprogramma volgen of gevolgd hebben..
De oplossingen zijn heel breed te benoemen. Van meer bewegen en meer gericht oefenen op kracht, evenwicht en balans, oefenen met gecontroleerd leren vallen, tot vaker de ogen controleren, beter kijken naar de bijwerkingen van medicijnen en het juiste gebruik van hulpmiddelen.

Oma Riet valt van de trap
lees het otago oefenprogramma
en doe de oefeningen regelmatig
mevr de Vries struikelt

Het voorkomen van vallen ..Een Gezond en Vitaal lichaam door een bewuste Leefsijl ..zie en lees

Het voorkomen van vallen .. Door Bewegen - Balans en Kracht oefeningen ... ortago programma

Het voorkomen van vallen ... Een opgeruimde omgeving - Structuur. geen rommel in en om je huis

Als je valt -struikelt ... dat je dan zo min mogelijke schade aan je lichaam veroorzaakt omdat je geoefend bent in het vallen

Voorbeeld vallen aanleren vallen - balans - opstaan

Na het vallen opstaan... na het vallen opstaan

Waarom ben ik gevallen? Hoe kan ik het voorkomen?

In Albrandswaard zijn eind 2022 over een periode van 15 weken wekelijks tussen de 15 en 20 plussers actief bezig geweest met het programma Val je Fit in het kader van valpreventie.
Bewust vallen en opstaan met veel laagdrempelige oefeningen waardoor je lichaam krachtiger wordt, betere balans met sterkere spieren.
“het is nooit te laat om fitter te worden”.
Deze vorm van bewegen past heel goed in het kader van de landelijke norm van minimaal twee per week actief bewegen.
Een wisselend programma van beweegvormen om je lichaam fit te houden en fitter te maken.
Lage beweegvormen om te oefenen, bewust te vallen op onderarmen en niet op polsen, zowel voorover als achterover. Balans oefeningen en lopen over dikke zachte matten.
Na het vallen doorgaan met opstaan, zo-nodig kruipen en je vooruit trekken naar een plaats waar je makkelijker kan opstaan. Door dit te oefenen krijg je meer zekerheid en vertrouwen.

Val jeFit werd gegeven in de sportzaal van sv WCR in Rhoon op een judomat van 21 bij 12 meter. Een perfecte ruimte om te oefenen. Na afloop was er in de kantine gelegenheid om wat na te praten

Evaluatie van deelnemers.......Wat hebben we gedaan?
Vallen vooruit op de juiste manier, waardoor er minder kans is op een breuk in je pols of elleboog
Achterwaarts vallen, vooral je kin goed op je borst, om hoofdletsel te voorkomen.
Zijwaarts vallen en wegrollen naar een iets om te kunnen gaan staan
Stabiel staan/ lopen door evenwichtsoefeningen
Sterkere buikspieren, die je nodig hebt bij het vallen en op te staan
Zekerder en sterker worden . Bewust worden zijn met vallen en opstaan

Welke variaties
Buikspieroefeningen oefenen
Met 2tallen dezelfde oefeningen voor de buikspieren.
De wave met buikspieroefeningen
Valoefeningen vanuit knie of zitstand
Val oefeningen vanuit staan op n extra dikke grote mat
Valoefeningen staand met z'n 2-en
Evenwichtsoefeningen op 1 been, alleen / 2 tallen of met meerdere mensen
Zitvoetbal met een hele grote bal, Hoe kom je snel, zittend vooruit
  print